اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

دسته بندی های محصولات

   

راهنمای دم آوری قهوه

  
راهنمای دم آوری قهوه

از ۱۳۹۶ تا امروز

کافیـنو فعالیت خود را از اردیبهشت ماه سال 1396 در غالب کافه بیرون بر (Take away) با تکیه برحداقل های ممکن در فضایی به مسـاحت 3متر مربع آغـاز نمود.

این مجموعه توانست با ارائه راه کارهای کار آمد و مناسب از مشکلات متعـدد مـوجـود, بالاخص ناآشنایی عمـوم مردم با سـبک کاری جدید و متفاوت آن در اوایل مسیر فعالیت خویش عبور کند.

وبلاگ آموزشی و خبری کافینو

پادکست کسب و کار کافینو